Samarbejdstræning og Reboarding

  • Vil I gerne prøve noget nyt, komme væk fra hverdagen og ud i det fri, med højt til loftet?

  • Har jeres kompetence- og organisationsudvikling stået stille det sidste år? 

  • Trænger I også til at møde hinanden uden computeren som et begrænsende filter på onlinemøder?

  • Og trænger jeres samarbejde, motivation og gruppedynamik til reboarding efter en vanskelig tid med coronarelaterede udfordringer? 

Så kom på Outdoor Samarbejdstræning og Reboarding med os – et skræddersyet program, hvor I selv er med til at sætte retningen for teamets udvikling og får større klarhed omkring roller i teamsamarbejdet og bliver skarpere til at sætte fælles mål. 

Samarbejdstræning

Vores samarbejdstræning er en inspirerende og berigende oplevelse, hvor teamets fællesskab, engagement og motivation får et boost. Arrangementet foregår i rammen af naturen, som hjælper jer til at lægge afstand til hverdagen og skabe oplevelser med kvalitet.

Med læring og udvikling som højeste kontekst føres I gennem et aktivitetsprogram med den balance, I ønsker, mellem reboarding, faciliterede møder, teamudvikling og læring – midt i naturen, med frisk luft, passende afstand og et knitrende bål.

Programmet tager afsæt i 5R-modellen: roller, relationer, regler, rammer og retning. 

I opnår...

 

- en dybere fællesskabsfølelse gennem fælles oplevelser

 - en øget samarbejdsevne gennem større klarhed om roller og målsætning

- en øget bevidsthed omkring teamets styrkesider

- et fornyet engagement i samarbejdet (reboarding) med bevidsthed om motivationsskabende faktorer 

Image by Mike Erskine
teambuilding med effekt.jpg

Reboarding

 

Reboarding handler om at få medarbejderne "godt ombord" igen efter en tid med hjemsendelse, hjemmearbejde, social afstand og online møder. Man har affundet sig med meget, fordi det var en samfundmæssig nødvendighed, men hvad var det egentlig, vi gjorde før?

 

Det sociale er en muskel, der bliver slap, hvis den ikke trænes. Det kan være helt centralt, at teamets samarbejde hjælpes i gang. Med den rigtige reboarding er der en god sandsynlighed for, at samarbejdsrelationerne bliver endda bedre, end de var før. 

PROGRAMMET

Til hvert arrangement designer vi et program med afsæt i en forudgående analyse af jeres team. Vi gennemgår jeres team, jeres styrker og udfordringer og identificerer jeres behov for udvikling og reboarding. Analysen kan tage afsæt i Belbins teamrolle-model eller - mere simpelt - i et interview med 2-3 medlemmer af teamet. Vi arbejder med 5R-modellen: Roller, Relationer, Regler, Rammer og Retning. I en målrettet proces udfordrer vi jer, udvikler jer og samler jer som team. Programmet rummer også læring og udvikling af kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde – ud fra de på forhånd identificerede behov. Vi indarbejder gerne jeres ønsker i forhold til at inkludere et arbejde med virksomhedens strategi, årsresultater, salgstal eller introduktion af nye medarbejdere – så dette indgår i den store sammenhæng.  

Samarbejdstræning
Gode relationer betyder alt for jeres samarbejde. Motivationen og viljen til at yde sit bedste rækker længst, når vi føler en tilknytning til hinanden og organisationen. Gennem udfordrende opgaver får I anderledes oplevelser med hinanden, som binder teamet sammen, øger kendskabet til hinanden og øger følelsen af fællesskab. 

Reboarding
Alle kroge af jeres samarbejde genopfriskes. Jeres samarbejdsevne styrkes og I bliver bedre til at bruge hinanden til sparring og kollegial feedback. Vores reboarding styrker motivationen med afsæt i fællesskabet og skaber robuste relationer. Reboarding er også en lejlighed til at løfte sig over driften og opleve jeres samarbejde i et nyt perspektiv. 

Udeliv og natur
Arrangementet foregår i rammen af naturen, som hjælper jer til at lægge afstand til hverdagen og skabe oplevelser med kvalitet. Naturen skaber en harmoni, giver ro og nærvær, og dermed et stort potentiale for udvikling. Gennem årtier har forskningen vist, at naturen har en positiv effekt på hukommelse, opmærksomhed, humør og perception, hvilket giver grobund for forankring af forandring. 

Vi håber, at oplevelsen kan inspirere jer til at bruge natur og udeliv som et fast element i jeres samarbejde fremadrettet. Hvorfor holde en vigtig samtale mellem fire hvide vægge, hvis man kan gå rundt om en sø i stedet og få mere kvalitet i samtalen? Vi kan holde arrangementet i tilknytning til gode spise- og overnatningsfaciliteter – eller sørge for bål, shelter og primitive rammer. Zoom, Teams, Skype, e-mails og arbejdstelefon er bandlyst for en stund. 
 

Jack Bohr. Smilende. Rullekr. Blå bgr.

Jack Bohr Christensen

Jack Bohr Christensen har mange års erfaring med management og business development på internationalt plan. Han er cand.jur., sprogofficer i russisk og kaptajn i flyvevåbnet. Han har arbejdet for en række større virksomheder og har hjulpet mennesker og organisationer gennem krisesituationer i flere af verdensbrændpunker. Jack er certificeret i Belbins teamrolle koncept og har specialiseret sig i 5R-processen. 

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel Mojo Møller Johansen er organisationssociolog, kaptajnløjtnant af reserven, systemisk coach og kursusudvikler. Han har være selvstændig konsulent i over 10 år, hvor han har løst opgaver for en lang række små og store virksomheder og organisationer. Han gennemfører organisationsundersøgelser, ledelsesseminarer, udviklingsforløb og specialdesignede kurser, hvor kommunikation og samarbejde udvikles i praksis. 

Teambuilding.jpg