Outdoor Team Development

  • Trænger I også til at møde hinanden uden computeren som et filter, der begrænser og frustrerer på onlinemøder?

  • Har jeres kompetence- og organisationsudvikling stået stille det sidste år? 

  • Og trænger jeres samarbejde, motivation og gruppedynamik til et boost efter en vanskelig tid med coronarelaterede udfordringer? 

Så kom på Outdoor Team Development med os – et skræddersyet program, hvor I selv er med til at sætte retningen for teamets udvikling og får større klarhed omkring roller i teamsamarbejdet og bliver skarpere til at sætte fælles mål. 

Outdoor Team Development

Teambuilding skal ikke bare være sjovt og udfordrende for den enkelte – det skal afhjælpe konkrete udfordringer og problemstillinger i en virksomhed.

 

Outdoor Team Development er et relationsopbyggende fundament med fagligt fokus, hvor vi skaber læring og signifikante erfaringer, der udvikler jeres adfærd og samarbejde. Vi former holdninger, værdier, følelser, sociale relationer og gruppenormer – tilpasset jeres ønsker og behov med afsæt i både nyeste forskning og vores mange års erfaring.

Outdoor Team Development skaber professionelle rammer for en inspirerende og berigende oplevelse, hvor teamets fællesskab, engagement og motivation får et boost. Med læring og udvikling som højeste kontekst føres I gennem et aktivitetsprogram med den balance, I ønsker, mellem faciliterede møder, teamudvikling og læring – midt i naturen, med frisk luft, passende afstand og et knitrende bål.

Image by Mike Erskine
teambuilding med effekt.jpg

I opnår...

  • en dybere fællesskabsfølelse gennem fælles oplevelser

  • en øget samarbejdsevne gennem større klarhed om roller og målsætning

  • en øget bevidsthed omkring teamets styrkesider

  • et fornyet engagement i samarbejdet med bevidsthed om motivationsskabende faktorer 

PROGRAMMET

Til hvert arrangement designer vi et program med afsæt i en forudgående analyse af jeres team. Vi gennemgår jeres team, jeres styrker og udfordringer og identificerer jeres behov. Analysen kan tage afsæt i Belbins teamrolle-model eller - mere simpelt - i et interview med 2-3 medlemmer af teamet. Vi arbejder med 5R-modellen: Roller, Relationer, Regler, Rammer og Retning. I en målrettet proces udfordrer vi jer, udvikler jer og samler jer som team. Programmet rummer også læring og udvikling af kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde – ud fra de på forhånd identificerede behov. Vi indarbejder gerne jeres ønsker i forhold til at inkludere et arbejde med virksomhedens strategi, årsresultater, salgstal eller introduktion af nye medarbejdere – så dette indgår i den store sammenhæng.  

Teambuilding
Gode relationer betyder alt for jeres samarbejde. Motivationen og viljen til at yde sit bedste rækker længst, når vi føler en tilknytning til hinanden og organisationen. Gennem udfordrende opgaver får I anderledes oplevelser med hinanden, som binder teamet sammen, øger kendskabet til hinanden og øger følelsen af fællesskab. 

Læringstema
Programmet vil være funderet i et læringstema, som I selv vælger. Vil I gerne blive bedre til at holde gode møder? Vil I gerne blive bedre til at bruge hinanden til sparring og kollegial feedback? Arbejde med motivation gennem ledelse? Skabe konfliktrobusthed eller stressrobusthed i organisationen? Have bedre samtaler? Løfte jer over driften og udvikle jeres samarbejde og organisation til nye højder?

Udeliv og natur
Det meste af programmet foregår udendørs i tilknytning til faciliteter, der kan give læ for regn og vind. Naturen er det optimale sted for et team at få fælles, signifikante erfaringer. Gennem årtier har forskningen vist, at naturen har en positiv effekt på hukommelse, opmærksomhed, humør og perception, hvilket giver grobund for forankring af forandring. 

Vi håber, at oplevelsen kan inspirere jer til at bruge natur og udeliv som et fast element i jeres samarbejde fremadrettet. Hvorfor holde en vigtig samtale mellem fire hvide vægge, hvis man kan gå rundt om en sø i stedet og få mere kvalitet i samtalen? Vi kan holde arrangementet i tilknytning til gode spise- og overnatningsfaciliteter – eller sørge for bål, shelter og primitive rammer. Zoom, Teams, Skype, e-mails og arbejdstelefon er bandlyst for en stund. 
 

Jack Bohr. Smilende. Rullekr. Blå bgr.

Jack Bohr Christensen

Jack Bohr Christensen har mange års erfaring med management og business development på internationalt plan. Han er cand.jur., sprogofficer i russisk og kaptajn i flyvevåbnet. Han har arbejdet for en række større virksomheder og har hjulpet mennesker og organisationer gennem krisesituationer i flere af verdensbrændpunker. Jack er certificeret i Belbins teamrolle koncept. 

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel Mojo Møller Johansen er organisationssociolog, kaptajnløjtnant af reserven, systemisk coach og kursusudvikler. Han har være selvstændig konsulent i over 10 år, hvor han har løst opgaver for en lang række små og store virksomheder og organisationer. Han gennemfører organisationsundersøgelser, ledelsesseminarer, udviklingsforløb og specialdesignede kurser, hvor kommunikation og samarbejde udvikles i praksis. 

Teambuilding.jpg

Mojo Advice c/o Mikkel Mojo Møller Johansen, Rorupvej 25, 4320 Lejre, Danmark.

Telefon: 25 75 74 54 # Email: mikkel@mojoadvice.dk

Privatlivspolitik

© Mojo Advice. Organisationssociologisk Praksis.