Kursusudvikling

Der bliver brugt rigtig mange ressourcer på kompetenceudvikling. Desværre udebliver effekten ofte. Men der er også noget, der virker. Vil I gerne vide, hvorfor jeres kompetenceudvikling virker, eller vil I gerne have inspiration til at opnå endnu større effekt, så kontakt mig. Jeg har undervist i tusindvis af timer, gennemført en bunke af store og små kursusevalueringer, kvalitative og kvantitative - alligevel, må jeg indrømme, bliver jeg hver gang klogere. Det gør jeg, fordi jeg forholder mig nysgerrigt til jeres metoder og særlige kontekst og respekterer jeres særkende. Derfor kan jeg også hjælpe jer med at få øje på de knapper, I kan skrue på, for at få endnu mere værdifuld effekt af jeres kompetenceudvikling.

Kursusevalueringer

Hvorfor evaluerer I jeres kurser? Ikke alle kan umiddelbart besvare dette spørgsmål. Hvorfor I overhovedet vil evaluere jeres læringsaktiviteter, er det første spørgsmål, jeg stiller jer, hvis vi skal samarbejde om at udvikle jeres kurser og uddannelser gennem evalueringer. Jeg hjælper jer med at gøre vejen fra læringskontekst til praksiskontekst eksplicit og opstille konkrete, målbare parametre for det, I gerne vil opnå. På baggrund af dette opstiller vi sammen evalueringsspørgsmålene. 

En evaluering fra Mojo Advice kan være alt fra et kort spørgeskema, til længere, dybdegående interview og observation i undervisningslokalet. Vi vælger i samarbejde med jer den metode, der bedst besvarer jeres evalueringsspørgsmål.

Udvikling af læringsmetoder

Der er mange veje til målet, når vi taler om udvikling af individer og organisationers kompetencer. Nogle er bedre end andre. Det ved de fleste og en erfaren underviser har som regel både stærke holdninger til, hvordan en læringsaktivitet bør designes og samtidig en fornemmelse for, at der altid er noget, der kan optimeres. 

Med respekt for det I kan og vil, tilbyder jeg sparring, udvikling og test af læringsmetoder og meget mere. Læs for eksempel min artikel "Transfer kræver praksisnærhed".

Seminarer for undervisere

Jeg holder meget af, at tale om læring, undervisning, træning og transfer. Ikke mindst med undervisere, som jeg oplever som meget dedikerede og interesserede at drøfte og dele deres erfaringer. Det er desværre noget, mange undervisere har alt for lidt lejlighed til.

 

Jeg har holdt workshops og seminarer for undervisere i motivation, træning og transfer. Mine succeskriterier er at ramme en balance mellem oplæg med inspirerende vinkler og konkrete råd, samt faciliterede opgaver og drøftelser, hvor deltagerne får lejlighed til at forholde sig nysgerrigt til egen og andres undervisning.