Konflikthåndtering

Står I midt i en konflikt på arbejdspladsen? Eller er samarbejdet på arbejdspladsen hæmmet af lurende eller hyppige småkonflikter? Jeg designer seminarer, opfølgningsprocesser og kurser, hvor jeg arbejder ud fra jeres konkrete udfordringer og hjælper jer med at skabe en fremtid, hvor uenigheder bliver produktive fremfor destruktive. Den konkrete værktøjskasse og strategi tilpasses jer, så vi finder den helt rigtige vej til målet.  

 

Er du interesseret i at komme på et åbent kursus i konflikthåndtering? Jeg holder med jævne mellemrum åbne kurser, hvor du har mulighed for at tilmelde dig. Du lærer at håndtere alt fra en interessekonflikt mellem to parter til en strukturel konflikt i organisationen, men også generelt at optimere det psykiske arbejdsmiljø.

Konflikthåndtering er centralt for alt, hvad jeg har lavet: fra træning af vanskelige samtaler på arbejdspladsen til on-the-ground krisestyring for EU i konflikten mellem Georgien og Rusland. Det hele baseret på en solid grundforståelse af både de sociale, psykiske og biologiske faktorer, der er på spil, når mennesker er under pres. Jeg har holdt en lang række af forskelligartede kurser i konflikthåndtering og faciliteret gruppeudviklingssamtaler i forbindelse med konfliktfyldte arbejdsmiljøer på alt fra genbrugspladser til store internationale virksomheder. 


Ønsker du at deltage på et af mine åbne kurser, så send en mail for at få kursusdatoer. 

Styrk arbejdsfællesskabet

Billede af Tamara Gak

At der opstår konflikter i et arbejdsfællesskab er næsten uundgåeligt. I hvert fald hvis arbejdsfællesskabets medlemmer går op i deres arbejde. De stærkeste teams, er de teams, der har mange konflikter - og løser dem. Man kan også sige, at de formår at håndtere uenigheder konstruktivt, før de udvikler sig til konflikter.

Jeg afholder kurser i konflikthåndtering rettet mod individer eller organisationer, medarbejdere eller ledere, offentlige eller private organisationer og som tilpasses netop jeres behov for at håndtere konflikter. 

Organisationskulturen udgør en usynlig ramme om individerne og kan rumme en større eller mindre grad af konfliktrobusthed. Konflikter er ikke bare noget, der skal håndteres; Måden de håndteres på kan være altafgørende for organisationens produktivitet, effektivitet og udvikling. Forebyggelse er det stærkeste værktøj - på mine kurser i konflikthåndtering lærer I, hvordan man former en konfliktrobust kultur. 

Kom på kursus i konflikthåndtering

kursus_i_konflikthåndtering.jpg

Jeg afholder kurser i konflikthåndtering rettet mod individer eller organisationer, medarbejdere eller ledere, offentlige eller private organisationer og som tilpasses netop jeres behov for at håndtere konflikter. 

Kurserne i konflikthåndtering kan fokuseres på interne konflikter, konflikter med borgere eller kunder eller blot konflikthåndtering generelt. Vi kan tage hele paletten af konflikttyper og håndteringsstrategier og -værktøjer, eller fokusere på en bestemt intensitetgrad: den stille, langvarige konflikt, den højlydte konflikt eller konflikter med trusler om vold. Ønsker I at træne højspændte konflikter har jeg en række kompetente rollespillere, der har erfaring med at træne alle elementer af interpersonel konflikthåndtering. 

Jeg har holdt masser af online kurser og workshops i coronatiden. Udført korrekt kan et online seminar i konflikthåndtering sagtens give effekt og det er en erfaring, jeg vil bygge videre på, fordi det giver mening, når mennesker og virksomheder er geografisk spredt.

Opfølgning på APV

Billede af Akson

Viser jeres APV for det psykiske arbejdsmiljø, at der er forhold omkring konflikter, I har behov for at tale om? Det kræver ikke blot, at man taler om tingene og at det gøres på en ordentlig måde med respekt for alle. Det kræver også, at samtalen fører til en aftale om konkrete tiltag i en handlingsplan, som alle har tillid til vil føre til forbedringer.

 

Jeg kan skabe den rette ramme for at tale respektfuldt sammen om svære emner. Jeg kan sikre, at alle kommer til orde og at I i fællesskab finder en konkret vej fremad. Fokus ligger på at skabe en fremtid sammen uden nødvendighvis at blive enige om fortolkningen af fortiden. 

Hvordan bruger man konflikttrappen?

Ledelsesseminar

Har du hørt om konflikttrappen og vil gerne vide mere om hvad den kan? Konflikttrappen er en model og modeller over virkeligheden har det med at blive teoretiske. Med den rette tilgang kan konflikttrappen være et stærkt værktøj til finde hoved og hale i en konflikt. Ikke mindst giver den en bevidsthed om, hvor man selv står i konflikten og hvordan man kan nedtrappe konflikten.

Ønsker du at læse min artikel "Undgå destruktive konflikter med konflikttrappen" kan du finde den her: Undgå destruktive konflikter