Organisations-sociologisk praksis

Mojo Advice har i mange år arbejdet med kursusevaluering, kursusudvikling og udvikling af læringsværktøjer med fokus på øget transfer. Tag fat i Mojo Advice, hvis I vil blive klogere på, hvordan jeres læringsaktiviteter virker eller ønsker ny inspiration til transfer og forankring af læring.

Mojo Advice udvikler kommunikation og samarbejde i virksomheder og organisationer. Vi afholder workshops, ledelsesseminarer og kurser, særlig med fokus på stress, konflikthåndtering og motivation. Vi hjælper gerne med at følge op på en psykisk APV eller støtter jer i udviklingen af et robust arbejdsfællesskab gennem god ledelse, social kapital og organisatorisk læring.

Kommunikation, samarbejde og læring i et sociologisk perspektiv er afsættet for de ydelser, jeg tilbyder i min virksomhed Mojo Advice. Jeg har lavet mange undersøgelser og evalueringer af kommunikation og samarbejde på vegne af organisationer, som har haft som formål at skabe klarhed, læring og at udvikle organisationen til næste trin. Min erfaring fra små og store organisationer i både den offentlige og den private sektor bringer jeg i spil, når jeg faciliterer ledelsesseminarer og workshops, hvor kommunikationen og samarbejdet udvikles i inspirerende øvelser, alvorlige samtaler og reflekterende opgaver. Den langsigtede virkning er vigtigt for mig. Derfor sørger jeg altid for, at konkrete tiltag og handleplaner indgår i mine seminarer og workhops.

Når kommunikation og samarbejde er ekstra vanskeligt, finder jeg det ekstra interessant. Svære samtaler, konflikthåndtering, stress, samtalestyring, feedback og motivation er emner, jeg på forskellig kombinerer i skræddersyede kursusløsninger. Når jeg designer et kursus, er jeg meget optaget af transfer af læring, hvilket betyder, at I får det med hjem, der gør en forskel for jer og adresserer de problemstillinger, I står med i jeres samarbejde, organisation og ledelse. 

Ud over at arbejde med situationer, der indebærer konflikt, pres og stress, underviser jeg også i alt det, der giver robusthed i organisationen: motivation, stressrobusthed, gode møder, klar kommunikation og en sund organisationskultur med høj social kapital. I kommunikation og samarbejde er udfordringer og styrker to sider af samme sag og mit kendskab til mennesker og organisationer under pres, gør mig i stand til at identificere de felter, hvor organisationen kan styrkes. 

Alle mine kurser designes til den specifikke målgruppe og jeg har efterhånden beskæftiget mig med læring og transfer af læring i mange forskellige kontekster. Senest har jeg udviklet mine færdigheder i online undervisning og facilitering. 

TEAMBUILDING

Outdoor Team Development er et koncept, der sætter fokus på udvikling af teamets forståelse af roller og evne til sætte mål, der skaber fælles retning og motiverer. Det læringsmæssige fokus lægges ud fra jeres ønsker og behov og programmet designes med afsæt i en analyse af jeres team. Læs mere.

teamudvikling.jpg

KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikthåndtering er et af de vigtigste elementer i en sund og robust organisationskultur. Jeg underviser og træner kursisterne i metoder og konkrete værktøjer, der straks kan bringes i anvendelse og som ikke alene kan løse konflikter, men også forebygge konflikteskalering og gøre uenigheder produktive fremfor destruktive. Læs mere.

Kursus i konflikthåndtering

MOTIVATION I LEDELSE

Motivation kan aldrig være den enkelte medarbejders ansvar. Det er et spørgsmål om organisationskultur, kollegialitet og ledelse. Med de rette værktøjer og det rigtige fokus er det ikke vanskeligt at øge motivationen i organisationen. Læs min artikel om motivation i ledelse i min blog eller læs mere om mine ydelser her.

Image by Jo Szczepanska

WEBINARER

Jeg har i coronaperioden holdt et utal af webinarer og workshops, hvor nogen af de mest populære har været "Som gidsel på hjemmearbejdspladsen" og "motivation i ledelse". Læs mere her om mine webinarer og online kurser

webinar og online workshops

KURSUSUDVIKLING

Jeg udvikler kurser i adskillige emner indenfor kommunikation og samarbejde for forskellige målgrupper. Har jeres undervisere brug for ny inspiration eller sparring holder jeg workshops i transfer af læring fra kursuskontekst til anvendelseskontekst. Læs mere.

Kursusudvikling og kursusevaluering