mikkel@mojoadvice.dk

Mojo Advice - en organisationssociologisk rådgivnings- og kursusvirksomhed

Udvikling af organisation, ledelse og samarbejde

Strategiudvikling


Ledelsesseminarer og team-supervision


Organisationsanalyser


Kurser der udvikler mennesker og organisationer


Facilitering af udviklingsprocesser og praksisnær læring

Inddragelse - Indflydelse - Fællesskab

Alle har det bedre, når de bliver lyttet til. Alle tager mere ejerskab, når deres mening tæller. Alle yder mere, når de føler sig trygge i de relationer, de indgår i og oplever et tilhørsforhold. 


Tag kontakt til mig, hvis I vil vide, hvordan jeg kan hjælpe jer med at forandre og styrke jeres organisation og samarbejde gennem inddragelse, indflydelse og fællesskab.

At inddrage og involvere individer i et fællesskab er et element, der går igen i de fleste projekter, jeg har lavet. Jeg anstrenger mig for at forstå mennesker, som en del af et fællesskab. Når mennesker arbejder sammen, opstår der nogle mønstre i den måde, man samarbejder om opgaverne på. De værdier, normer og vaner, der vokser ud af dette limer organisationen sammen og giver virksomheden sit særpræg, sin kultur og identitet.


Gennem inddragelse udviser man respekt for den tavse viden og får menneskers værdifulde erfaringer i spil, når vejen frem skal findes.

KONTAKT MIG

Interesseret i samarbejde?

Jeg skræddersyr undersøgelser, faciliterer udviklingsprocesser eller designer praksisnære læringsaktiviteter til jeres behov med fokus på effekt, konkrete forandringer og virkning i praksis.